Bekymmersfritt med säkert skydd.

Nu är det lätt att fokusera på affärsverksamheten!
i
Över 20 års erfarenhet av skydd och säkerhet för fastigheter, företag och offentliga sektorn.
Laki muuttuu 2024 ja kiinteistön omistaja on vastuussa palovaroittimien hankinnasta ja toimintakunnon valvonnasta.
Luftkvalitetsdetektorn AirQS-100 övervakar förutom luftkvalitet även luftfuktighet, ljusstyrka och temperatur i olika utrymmen. Även funktion för kontinuerlig mätning och analysering av luftkvalitet.
Stäng
22-HUHTI-2024

Pari tärkeää nostoa uudesta pelastuslaista!

Kiinteistön omistaja hankkii palovaroittimet.

-

Uusi pelastuslaki ei velvoita asukasta testaamaan palovaroitintaan. Laki ei kuitenkaan kiellä asukasta testaamasta palovaroitinta.

-

Uusi pelastuslaki velvoittaa asukkaan ainoastaan ilmoittamaan havaitsemansa viat. Jos palovaroitin on ulkoisesti ehjän näköinen, mutta ei toiminnassa tai asukas on itse sen vahingossa tai tahallisesti poistanut, peittänyt tai rikkonut; pitää kiinteistön omistajan silti olla tietoinen onko kiinteistön kaikki palovaroittimet toimintakuntoisia.

-

Mikäli asukas testaa tai jättää testaamatta, ei ehdi, ei pysty, ei halua, ei jaksa tai ei uskalla, pitää kiinteistön omistajan kuitenkin pystyä valvomaan onko palovaroittimet aina toimintakuntoisia ja mahdollisissa vahinkotilanteissa kyetä osoittamaan, että lain velvoite on suoritettu.


Information om företaget

Novosec AB funktionerar i Sverige som dotterbolag till Novosec Oy i Finland och har även bolag i Estland och försäljning i Norge. Försäljningen sker via våra återförsäljare som konsulterar i företagslösningar och konsumentförsäljning. Vi har över 20 års erfarenhet inom säkerhet och skydd för företag, fastigheter och den offentliga sektorn. Tillsammans med våra huvudmän i Europa erbjuder Novosec effektiva lösningar som förbättrar säkerheten, förenklar dagliga rutiner och ökar effektiviteten i systemen. Vi levererar även framtida lösningar för smart houses och smart city system.

Mera information: TEL: +46 (0) 733 233 780 press@novosec.se
https://www.novosec.se Var trygg, vi säkrar

08-HUHTI-2024

Tärkeitä pointteja uudesta Pelastuslaista


Kiinteistön omistaja hankkii palovaroittimet

 

Uusi Pelastuslaki ei velvoita asukasta testaamaan palovaroitintaan. Laki ei kuitenkaan kiellä asukasta testaamaan palovaroitinta.

 

Uusi Pelastuslaki velvoittaa asukkaan ainoastaan ilmoittamaan havaitsemistaan vioista. Jos palovaroitin on ulkoisesti ehjän näköinen tai asukas on itse sen vahingossa tai tahallisesti poistanut, peittänyt tai rikkonut; pitää kiinteistön omistajan silti olla tietoinen onko kiinteistön kaikki palovaroittimet toimintakuntoisia.


Mikäli asukas testaa tai jättää testaamatta, ei ehdi, ei pysty, ei halua, ei jaksa tai ei uskalla. Pitää kiinteistön omistajan kuitenkin pystyä valvomaan onko palovaroittimet aina toimintakuntoisia ja mahdollisissa vahinkotilanteissa kyetä osoittamaan, että lain velvoite on suoritettu.


Information om företaget

Novosec AB funktionerar i Sverige som dotterbolag till Novosec Oy i Finland och har även bolag i Estland och försäljning i Norge. Försäljningen sker via våra återförsäljare som konsulterar i företagslösningar och konsumentförsäljning. Vi har över 20 års erfarenhet inom säkerhet och skydd för företag, fastigheter och den offentliga sektorn. Tillsammans med våra huvudmän i Europa erbjuder Novosec effektiva lösningar som förbättrar säkerheten, förenklar dagliga rutiner och ökar effektiviteten i systemen. Vi levererar även framtida lösningar för smart houses och smart city system.

Mera information: TEL: +46 (0) 733 233 780 press@novosec.se
https://www.novosec.se Var trygg, vi säkrar

08-JOULU-2023

Uusi pelastuslaki: Vastuuta ei voi delegoida!

Kiinteistön omistaja on vastuussa varoittimen toimintakunnosta. Asukkaan rooli ja vastuu selkeytettiin vain havainnoimaan viat kiinteistön omistamasta palovaroittimesta ja kertomaan niistä eteenpäin kiinteistön omistajalle

    Nämä voidaan kategorisoida kahteen:

    1. Varoitin piippaa paristovikaa

    2. Varoitin on ulkoisesti rikki

Testaus-, huolto- tai puhdistustoimet kiinteistön omistamasta palovaroittimesta eivät kuulu asukkaan vastuille.

Information om företaget

Novosec AB funktionerar i Sverige som dotterbolag till Novosec Oy i Finland och har även bolag i Estland och försäljning i Norge. Försäljningen sker via våra återförsäljare som konsulterar i företagslösningar och konsumentförsäljning. Vi har över 20 års erfarenhet inom säkerhet och skydd för företag, fastigheter och den offentliga sektorn. Tillsammans med våra huvudmän i Europa erbjuder Novosec effektiva lösningar som förbättrar säkerheten, förenklar dagliga rutiner och ökar effektiviteten i systemen. Vi levererar även framtida lösningar för smart houses och smart city system.

Mera information: TEL: +46 (0) 733 233 780 press@novosec.se
https://www.novosec.se Var trygg, vi säkrar

Över 1000 produkters sortiment

Skydda och säkra med smart-sensorer och interaktiva tjänster

Bekanta dig med produkterna

Funktionell automation av faciliteter ger mångsidig säkerhet och en mycket tryggare och lättare vardag.
För övervakning av hem inklusive passersensorer och automationssystem för olika faciliteter. Med helt ny typ av användarvänligt och mångsidigt interface. JA-100K är det idealiska systemet för villor och höghus.

Expertis och kundservice

Vårt nätverk erbjuder dig alltid den bästa yrkeskunskapen
Certifierade återförsäljare och montörer med skolning vid Novosec Akademin

Sök återförsäljare/montör

Tillsammans med våra partners levererar vi system för fastighetsskydd och -automation, bygger framtiden med IoT och utvecklar smarta städer
Jablotoron logo
Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020